*Censorship in plain sight* in Finland continues – Suomen Kuvalehti

Dear Reader, before you read this blog post, you might like to start with yesterday published blog “*Censorship in plain sight* by the mainstream news media“.

****

In sort of follow up, I have submitted today my opinion on 5G to major magazine in Finland – the Suomen kuvalehti.

Suomen kuvalehti has published in 2020 (SK 46/2020) letter from Sylvi Silvennoinen-Kassinen, critical of the 5G deployment.

Thereafter, three professors and one electrical engineer have submitted, and Suomen kuvalehti published (SK 48/2020), response that was very supportive of 5G.

Therefore, today, Feb. 22, 2021, I have submitted to Suomen kuvalehti my opinion that was critical of the professors & engineer opinion.

I have sent my e-mail at 11:45. At 12:22 I received response from Suomen kuvalehti, and I quote it in entirety:

Greetings,

thank you for your letter. We will not be publishing it in our magazine.

Regards,

J.Raivio / Suomen Kuvalehti

It means that during the 37 minutes from receiving of my message,

  • the editor read my text (I hope)
  • saw but not read 2 links within my message (he couldn’t)
  • saw but didn’t have time to check my credentials in my CV (he couldn’t)
  • and wrote rejecting message.

I have responded to this e-mail asking for the reason of rejection. My message went at 12:38 and there was no answer as of 13:34 (updated at 14:52 – no reply).

This speed of handling my message clearly indicates that Suomen kuvalehti does not care who writes, expert or random experts, but they care that anything critical of 5G is not publishable. No more. No matter how written. No matter who wrote.

No! End of story.

This is, yet again a clear example of *censorship in plain sight* exercised by mainstream news media in Finland.

PS. Should I now send opinion on 5G to all mainstream news media in Finland to gauge their censorship levels?

************************

To satisfy the curiosity of my readers, below is my text submitted and rejected by the *censorship in plain sight* exercised by the Suomen kuvalehti.

************************

Opinion text submitted to Suomen kuvalehti was Google translated:

Langatonta säteilyä koskeva tutkimus ei ole riittävä takaamaan terveysturvallisuutta

Kolme kirjottaja (Tapio Ala-Nissilä, Risto Ilmoniemi, Juhani Knuuti; SK 48/2020), professoreita, eivät ole mukana missään matkapuhelinsäteilytutkimuksessa. Kuinka hyvin he tietävät tämän nimenomaisen tutkimusalueen – en tiedä. Neljäs kirjottaja (Vesa Linja-aho) on amatööri-asiantuntija, sähkö-insinöörin tutkinto auton korjauksessa.

Professorit toistavat mantran, jota ICNIRP ja teollisuus käyttävät purkamaan mielipiteitä siitä, että langaton säteily voi aiheuttaa terveysvaikutuksia. Väite, että langatonta säteilyä on tutkittu pitkään, on oikea, mutta väite, jonka mukaan terveydellemme ei tapahdu mitään, on virheellinen. Emme tiedä sitä, koska tutkimusta ei ole tehty riittävästi.

Televiestintäteollisuus, kansalliset hallitukset ja osa suurta yleisöä kohtaavat tällä hetkellä käynnissä olevan viidennen sukupolven langattoman viestintätekniikan (5G) käyttöönoton erittäin innostuneesti. Väestö on kuitenkin myös vastustanut 5G jonkin verran johtuen epävarmuudesta 5G-verkkojen ja -laitteiden säteilyllä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristövaikutuksiin eläimistöön ja kasvistoon.

Käytössä oleva 5G-langaton viestintätekniikka koostuu osista käytettyjä jo 3G- ja 4G-tekniikoita. 5G: n edeltäjien lähettämä säteily, 3G- ja 4G-tekniikoiden lähettämät säteilytaajuudet, on Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitellut mahdolliseksi ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi. IARC-arviointi ei koskenut yli 6 GHz: n taajuuksia, varsinkaan tällä hetkellä käytettäväksi valmisteltuja 26 ja 28 GHz: n taajuusalueita ja koko 30–300 GHz: n taajuuksien spektriä, jota 5G käyttää tulevina vuosina.

Kansainvälisen ionisoimattoman säteilysuojelun komission (ICNIRP) äskettäin julkaisemat turvallisuusohjeet, joissa väitetään, että mm-aaltojen säteilyaltistusrajat suojaavat kaikkia käyttäjiä, ovat vain oletus, joka ei perustu riittävästi tieteeseen, koska mm-aaltojen vaikutuksia koskeva tutkimus ei ole vielä tehty. ICNIRP:n väite, jonka mukaan turvallisuusrajat suojaavat kaikkia käyttäjiä iästä tai terveydentilasta riippumatta, on vain oletus, jolla ei ole riittävää tieteellistä perustaa.

Teollisuuden ja tiedotusvälineiden usein esittämä ajatus siitä, että mm-aallot eivät ole terveydellisiä huolenaiheita, koska iho imee ne kokonaan, on täysin harhaanjohtava.

Iho ei ole vain “fysiologisesti inertti päällystakki”. Iho osallistuu immuunivasteen, sydän- ja verisuonitoimintojen tai neurologisten toimintojen säätelyyn. Iho on silmien lisäksi ihmiskehon ainoa elin, joka altistuu suoraan 5G-tekniikan mm-aalloille. Kuten esitin äskettäisessä tieteellisessä katsauksessa, koko tieteellinen näyttö mm-aaltojen mahdollisista vaikutuksista ihoon ja ihosoluihin koostuu vain noin 99 tutkimuksesta, joista 11 on ihmisen vapaaehtoisia tutkimuksia, 54 on eläin-tutkimuksia (rotat ja hiiret) ja 34 ovat laboratoriotutkimuksia, joissa käytetään ihmisen ja eläimen soluviljelmiä. Näissä tutkimuksissa tarkasteltiin vain altistumisen lyhytaikaisia ​​akuutteja vaikutuksia, jotka eivät tarjoa tietoja mahdollisista viivästyneistä tai pitkäaikaisista altistumisvaikutuksista. Lisäksi mm-aaltojen vaikutuksia tutkittiin erillään muista 5G: n käyttämistä taajuuksista, kemikaaleista ja säteilystä. Mahdollisia yhteisvaikutuksia ei vielä tutkittu lainkaan.

Mm-aaltojen biologisten ja terveysvaikutusten tutkiminen on kiireellistä. Tällä hetkellä käytettävissä olevien ihovaikutuksia koskevien todisteiden perusteella väitteet, joiden mukaan “me tiedämme, että ihon ja ihmisten terveyteen ei vaikuteta“, sekä väitteet, joiden mukaan “me tiedämme, että se vaikuttaa ihon ja ihmisten terveyteen” ovat ennenaikaisia ​​oletuksia.

Tässä epävarmassa tilanteessa olisi järkevää asettaa väliaikainen moratorio 5G: n käyttöönotolle edeten samalla terveystutkimuksessa.

Dariusz Leszczynski, FT, DSc, Biokemian Dosentti HY,

Päätoimittaja ’Säteily ja Terveys’, Frontiers in Public Health, Lausanne, Switzerland

IARC 2011 Expert

Formerly Research Professor at STUK, and Visiting Professor at Harvard (USA), Zhejiang (China) and Swinburne (Australia) Universities

1 thought on “*Censorship in plain sight* in Finland continues – Suomen Kuvalehti

  1. I suspect that at least two reasons that the mainstream media is refusing to focus on the health and environmental hazards of wireless radiation are both pretty clear: 1] they are being funded by telecom or in consortium with them and 2] they actually rely on wireless radiation for their own business model–they depend on people using their phones and computers to access the media’s own products and advertisers. They are very unlikely to undermine that alliance, even to save their own lives. So, unfortunately, we should not, must not count on the mainstream media to out their own delivery system and enlighten us. We need to realize that the media is not unbiased–they never were about anything. They are not so much the public service many of us think that they are as they are an industry and a vehicle for propaganda. They will probably never be the ones to expose the truth about wireless radiation. We should be counting on our public health agencies, our scientists, universities, and family doctors– but even they are hopelessly enmeshed. Look what covid has done to promote the wireless industry and our further reliance upon it. This is a self-feeding loop and we are all entangled. We have built the wireless system in a way that we rely more and more heavily upon it every day and in every aspect of our lives. Unfortunately, if this continues, I think at least some of us can see where this progression is going.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.